50 år i hästens tjänst

Odd Granlid

Odd Granlid, född 1953, är av jordbruksverket godkänd hovslagare; innehar gesällbrev i hovslageri; och var under sin aktiva tid som hovslagare medlem i Svenska hovslagarföreningen (SHF) och av Europeiska hovslagarföreningars samorganisation EFFA certified eurofarrier (CEF). OG besitter en drygt 50-årig yrkeserfarenhet med hästar och är välkänd för sitt mångåriga arbete vid riksanläggningen Flyinge, samt som beridare och ridsporttränare. OG arbetar idag som Akademistallmästare vid Flyinge AB. 

Åren som chefshovslagare vid Flyinge avels och hästsportcenter

Som chefshovslagare på Flyinge avels och hästsportcenter svarade OG under många år för hovvården för Flyinges hästar samt för flertalet på Flyinge stationerade hästar, innefattande många välkända avelshingstar och elittävlingshästar inom samtliga traditionella ridsportgrenar och körsporten. OG svarade därmed även för hovvården - skoningen av välrenommerade travhingstar samt prominenta kallblodshingstar stationerade på Flyinge; ett stort antal växande hästar i olika åldrar; avelsston; fullblodsavelshingstar; m.fl. hästar. OG bistod även den veterinära vården på Flyinge med hovslageriåtgärder vid fall av hovsjukdomar och hästars vissa övriga ortopediska lidanden. OG arbetade även som hovslagare - djursjukvårdare på regiondjursjukhuset Helsingborg åren dessförinnan.

Lärare vid hovslagarutbildningar, stallchefsutbildningen samt Hippologprogrammet SLU 

OG var under närmare 30 år verksam som lärare i hovvård, hovslageri och hästens biomekanik i flertalet utbildningar vid Flyinge AB, företrädesvis hovslagarutbildningar; stallchefsutbildningen; samt Hippologprogrammet SLU. Förutom utvecklingen av och arbetsledningen i hovslageriet vid Flyinge handledde OG även ett antal hovslageristuderande inför gesällprov i hovslageri, och var i hög grad engagerad i uppbyggnaden av hovslagarutbildningen på Flyinge.


Om Hästen och Hovslageri 

Med boken Om Hästen och Hovslageri har Odd Granlid skapat en allmänt bred kunskapsrik faktabok om hovslageri som grundligt analyserar och definierar hovslageriets villkor i dess oskiljaktiga samband med hästens byggnad, biomekanik och prestationsförmåga.